Registrace / poslat heslo

email:
heslo:
 
 

Výrobci

 

 

Systém Trinix

 

Weber.pas Akrylát - akrylátová vrchní omítka rýhovaná 3,0mm

 
Popis:

Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi akrylátové pryskyřice, připravená k přímému použití na weber.pas podklad UNI. Ke ztvárnění barevné povrchové úpravy na jádrové omítce nebo kontaktním zateplovacím systému. K ochraně stavby a jejímu barevnému a strukturálnímu ztvárnění při vytváření nových fasád, jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích. Je rovněž určen pro konečnou úpravu zateplovacího systému Weber Terranova. Je vhodný pro použití do exteriéru i interiéru. V rizikových oblastech s vyšším výskytem řas a plísní doporučujeme použít přísadu ochranného protiplísňového prostředku V002, který na požádání přidáme při výrobě do omítky. - vysoká vodoodpudivost - možnost zimní úpravy (urychlovač) - pastovitá probarvená omítka - snadná aplikace - široký výběr barev a struktur - omyvatelný - vysoká přilnavost k podkladu

kupuji:

ks

994,00 Kč [bez DPH]

 
Základní info:
skladem:   Ne
dostupnost:   2 dny
výrobce:   Saint-Gobain Weber Terranova [další výrobky]
Cena produktu:
původní cena:   1 530,00 Kč
sleva 35%:   536,00 Kč
sazba DPH:   21%
vaše cena:   994,00 Kč [bez DPH]
Logistická data výrobku:
zařazeno:   08.05.2009
objednací číslo:   OP130R+č.barvy3
váha:   30 kg
detailní popis:

Použití Ke ztvárnění barevné povrchové úpravy na jádrové omítce nebo kontaktním zateplovacím systému. K ochraně stavby a jejímu barevnému a strukturálnímu ztvárnění při vytváření nových fasád, jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích. Je rovněž určen pro konečnou úpravu zateplovacího systému Weber Terranova. Je vhodný pro použití do exteriéru i interiéru. V rizikových oblastech s vyšším výskytem řas a plísní doporučujeme použít přísadu ochranného protiplísňového prostředku V002, který na požádání přidáme při výrobě do omítky. Zrnitost weber.pas akrylát rýhovaný: Střednězrnný velikost zrna 2,0 mm Hrubozrnný velikost zrna 3,0 mm weber.pas akrylát zrnitý: Zvlášť jemnozrnný velikost zrna 1,0 mm Pod omítky se natírá weber.pas podklad UNI v 8 základních odstínech. Jemnozrnný velikost zrna 1,5 mm Střednězrnný velikost zrna 2,0 mm Barevné odstíny Barevné odstíny podle vzorkovnice weber.color line. Při použití na vnější tepelně izolační kompozitní systémy, zvláště na osluněné plochy, se doporučuje používat pouze odstíny s koefi cientem HBW minimálně 25. Spotřeba zrnitý 1,0 mm 1,5 kg/m2 OP110Z zrnitý 1,5 mm 2,5 kg/m2 OP115Z zrnitý 2,0 mm 3,3 kg/m2 OP120Z weber.pas akrylát: rýhovaný 2 mm 2,6 kg/m2 OP120R rýhovaný 3 mm 3,5 kg/m2 OP130R Balení Ve 30 kg PE obalech, 16 ks – 480 kg/paleta. Podkladní nátěr: V 5 a 25 kg PE obalech. Skladování 6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do + 25 °C. Chránit před mrazem. Systémové výrobky weber.pas podklad UNI Složení/Technická data Akrylátové pryskyřice, granuláty přírodních kamenů, vysoce hodnotné barevné pigmenty. Všeobecné požadavky pro podklad Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené vápenocementové, cementové a polymercementové malty, omítky a základní vrstvy tepelně izolačních kompozitních systémů. Všechny podklady musí být pevné, suché, bez trhlin a prachu, prosté odlupujících se částí. Nově zhotovené podkladní omítky, popř. jemná omítka musí být provedena podle norem s rovným povrchem, bez trhlin a musí být dostatečně vyzrálá (alespoň 5 dnů). Hrany, rohy apod. je třeba již v podkladní omítce pečlivě vyrovnat. Tepelně izolační omítky musí být provedeny s jemně upraveným povrchem. Při renovaci musí být podklad zbaven všech volných, lehce se odlupujících částí omítky nebo všech zbytků nátěrů. Všechny objemově nestabilní a jiné nestandardní podklady je třeba posoudit z hlediska vhodnosti použití akrylátové tenkovrstvé omítky weber.pas akrylát. V případě pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte možnost použití omítky s výro bcem. Podmínky pro zpracování Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při aplikaci (nanášení) je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad 25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení – napojování a vytvoření struktury. Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození deštěm i po více než 8 hodinách. Nářadí Hladítko PVC, hladítko nerez, lžíce nerez, Unimixer - nástavec na vrtačku, vrtačka s možností regulace otáček, malířská štětka a váleček, větší plastová nádoba na míchání. Čištění Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky. Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí. Aplikace Upozornění Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat. Povoluje se přidávání Urychlovače pouze v chladném období. Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích. Hmota se dodává připravená k přímému použití. Před použitím je nutno hmotu promíchat ruční vrtačkou s nástavcem do homogenní konzistence. Materiál potřebný na ucelenou plochu doporučujeme smíchat dohromady ve větší nádobě. Možnost ředění čistou vodou je nutno konzultovat s vaším technickým poradcem. Struktura se vytváří plastovým hladítkem ihned po nanesení. POZNÁMKA: Při vysoké vlhkosti vzduchu a nízkých teplotách může dojít k poškození omítky vodními srážkami i několik dní po aplikaci! Proto v tzv. přechodovém období (jaro, zima) aplikujte weber.pas akrylát s urychlovačem. Přechody struktur a barev v jedné ploše je možno vytvářet pomocí pásky (viz strany „Problémy a řešení“). Omítka se nanáší na napenetrovaný podklad nerezovým hladítkem na sílu vrstvy danou velikostí zrna u rýhovaných struktur a 1,5 násobku velikosti zrn u roztíraných struktur. Omítku je třeba napojovat ještě před jejím zavadnutím takzvaně „do živého“.

Kategorie produktu:
Omítky tenkovrstvé probarvené - Akrylátové omítky
 
Hodnocení produktu:
 
Nehodnoceno