Registrace / poslat heslo

email:
heslo:
 
 

Výrobci

 

 

Systém Trinix

 

Weber.pas silikon (dříve TERRASOL ) - silikonová vrchní omítka rýhovaná 3,0mm

 
Popis:

Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi silikonových pryskyřic. Je připravena k přímému použití na podkladní nátěr G700. - omítka vysoce odolná povětrnostním vlivům - prodyšná omítka - pastovitá probarvená omítka - snadná aplikace - široký výběr barev a struktur - omyvatelný - vysoká přilnavost k podkladu - velmi hydrofobní

kupuji:

ks

1 164,00 Kč [bez DPH]

 
Základní info:
skladem:   Ne
dostupnost:   2 dny
výrobce:   Saint-Gobain Weber Terranova [další výrobky]
Cena produktu:
původní cena:   1 716,00 Kč
sleva 32%:   552,00 Kč
sazba DPH:   21%
vaše cena:   1 164,00 Kč [bez DPH]
Logistická data výrobku:
zařazeno:   08.05.2009
objednací číslo:   OP330R+č.barvy
váha:   30 kg
detailní popis:

Použití Konečná povrchová úprava omítkových systému a kontaktních zateplovacích systémů. K ochraně stavby a jejímu barevnému a strukturálnímu ztvárnění při vytváření nových fasád, jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích. Je rovněž určena pro konečnou úpravu zateplovacího systému TERRANOVA. Je vhodná pro použití do exteriéru i interiéru. Zrnitost Terrasol rýhovaný střednězrnný 2,0 mm; hrubozrnný 3,0 mm; Terrasol zrnitý zvlášť jemnozrnný 1,0 mm; jemnozrnný 1,5 mm; střednězrnný 2,0 mm; hrubozrnný 3,0 mm Pod omítky se natírá podkladní nátěr G700 v 5 základních odstínech. Barevné odstíny Spektrum barev podle vzorkovnice TERRANOVA včetně historických barevných odstínů. Nelze v těchto barevných odstínech: 110A, 110B, 265A-E, 400A, 400B, 410A-E, 415A-E, 425A-E, 505A-E. Při použití na vnější kontaktní zateplovací systémy, zvláště na osluněné plochy je povoleno používat pouze odstíny s koeficientem HBW minimálně 30. Spotřeba Terrasol rýhovaný 2,0 mm: 2,7 kg/m2 rýhovaný 3,0 mm: 3,7 kg/m2 Terrasol zrnitý 1,0 mm: 1,8 kg/m2 zrnitý 1,5 mm: 2,5 kg/m2 zrnitý 2,0 mm: 3,3 kg/m2 zrnitý 3,0 mm: 5,0 kg/m2 Podkladní nátěr: 0,2 kg/m2 Balení Ve 30 kg PE obalech, 16 ks - 480 kg/paleta. Podkladní nátěr v 5 a 25 kg PE obalech. Skladování 6 měsíců v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5°C do +25°C. Systémové výrobky Podkladní nátěr G700. Složení/Technická data Silikonové pryskyřice, granuláty přírodních kamenů, vysoce hodnotné barevné pigmenty. Přídržnost k podkladu ČSN 73 2577 min 0,4 MPa. Mrazuvzdornost ČSN 73 2579 min. 0,4 MPa/15 cyklů. Odolnost proti náhlým teplotním změnám ČSN 73 2581 min. 0,4 MPa/25 cyklů. Vodotěsnost V30 ČSN 73 2578 max. 2l/m2. Prostup vodních par ČSN 73 2580 max. 0,25 m. Všeobecné požadavky pro podklad Vhodnými podklady pro podklad jsou dle platných norem a postupů zhotovené vápenocementové, cementové a polymercementové malty, omítky a stěrkové vrstvy kontaktních zateplovacích systémů. Všechny podklady musí být pevné, suché, bez trhlin a prachu, prosté odlupujících se částí. Nově zhotovené podkladní omítky, popř. jemná omítka musí být provedena podle norem s rovným povrchem, bez trhlin a musí být dostatečně vyzrálá. Hrany, rohy apod. je třeba již v podkladní omítce pečlivě vyrovnat. Tepelně izolační omítky musí být provedeny s jemně upraveným povrchem. Při renovaci musí být podklad zbaven všech volných, lehce se odlupujících částí omítky nebo všech zbytků nátěrů. Všechny objemově nestabilní a jiné nestandardní podklady je třeba posoudit z hlediska vhodnosti použití silikonové tenkovrtsvé omítky terrasol. V případě pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte možnost použití omítky s výrobcem. Podmínky pro zpracování Teplota podkladú a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5°C. Při omítání je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad 25°C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení - napojování a vytvoření struktury. Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození deštěm i po více než 8 hodinách. Nářadí Hladítko PVC, hladítko nerez, špachtle nerez, Unimixer - nástavec na vrtačku, vrtačka s možností regulace otáček, malířská štětka a váleček, větší plastová nádoba na míchání. Čištění Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky. Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí. Bezpečnost, hygiena práce a ekologie Pastózní hmota může mít při zanedbání osobní hygieny nepříznivý vliv, především na pokožku a sliznici. Při práci chraňte ruce rukavicemi, při přípravě směsi chraňte oči brýlemi nebo ochranným šítem, dýchací ústrojí respirátorem. Na hmotu bylo vydáno Prohlášní o shodě. Byl vydán Bezpečnostní list - výstražný symbol - Xi - dráždivý. Po ukončení práce je nutno důkladně si umýt ruce mýdlem a ošetřit je vhodným ochranným krémem. Likvidace nepoužitelných zbytků se provádí zabezpečením přístupu vzduchu k pastovité hmotě a po vytvrdnutí se deponují na skládku jako inertní stavební odpad. Aplikace Hmota se dodává připravená k přímému použití. Materiál potřebný na ucelenou plochu doporučujeme smíchat dohromady ve větší nádobě, je možno jej velmi mírně doředit čistou vodou. Omítka se nanáší na penetrovaný podklad nerezovým hladítkem na sílu vrstvy danou velikostí zrna u rýhovaných struktur a 1,5 násobku velikosti zrn u roztíraných struktur. Omítku je třeba napojovat ještě před jejím zavadnutím takzvaně "do živého". Struktura se vytváří plastovým hladítkem ihned po nanesení. Přechody struktur a barev v jedné ploše je možno vytvářet pomocí pásky.

Kategorie produktu:
Omítky tenkovrstvé probarvené - Silikonové omítky
 
Hodnocení produktu:
 
Nehodnoceno